Spanska medellönen översteg för första gången någonsin 2 000 € under det första kvartalet.

Den Spanska medellönen ökade med 5,2 % brutto på årsbasis första kvartalet 2022 och nådde i genomsnitt 2 006,61 euro per månad. Ett nytt rekord för perioden mellan januari och mars ett enskilt år sedan 2008 då statistiken började beräknas.

Medellönen i besöksnäringen, bl.a. främst restaurangpersonal, var under samma period 1.151 Euro.

Detta enligt statistik från: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596

Sverige 2022-06-16

Spanien är den populäraste semesterdestinationen för Européer.

Kartan och statistiken är dock från 2019 och ger en bra bild på situationen innan pandemin, men som kan tänkas fortsätta nu under 2022 efter borttagandet av de flesta reserestriktionerna i Europa.

Det mest populära semestermålet (som i Sveriges fall är Spanien som flaggan anger) är baserat på det totala antalet semesternätter som invånarna har tillbringat i landet.

Mer information finns att läsa på länken: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics

Sverige 2022-06-15

Spanien är ett av de många länder där invånarna inte litar på sin Regering, men däremot på de Offentliga Institutionerna.

Bristande tro på olika Regeringar och deras politik är inget nytt. I tider av osäkerhet kan det leda till ett starkt politiskt ifrågasättande som kan utmana de styrande partiernas auktoritet och till och med hota ett helt lands stabilitet.

Statistiken är hämtad från Ipsos Global Trustworthiness Monitor 2022, som bl.a. analyserat graden av förtroende som invånarna har för sina Regeringar och Offentliga Institutioner.

Sedan pandemin började har det globala förtroendet för Regeringarna förbättrats med åtta procentenheter, men det är bara en liten förbättring jämfört med en i förväg låg andel.

Stora skillnader finns även bland enskilda länder. T.ex. har Indien, Tyskland, Nederländerna och Malaysia de högsta nivåerna av förtroende för Regeringen.

Många av länderna med lägst förtroende finns i Latinamerika. Detta är i linje med tidigare undersökningar och förtroendet för politikerna i regionen är nästan obefintligt. Till exempel i Colombia, anser bara 4 % av befolkningen att politiker är pålitliga. I Argentina är den ännu lägre, 3 %.

I allmänhet litar medborgarna mer på de offentliga institutionerna än de regeringar som ansvarar för att förvalta och finansiera dem, vilket möjligen kan bero på att de anser att tjänstemän är mer pålitliga än politiker och statsråd som inte sällan ändrar inställning beroende på hur de politiska vindarna blåser.

Källa (PDF-Dokument): https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-01/global-trustworthiness-monitor-2021-report_0.pdf

Sverige 2022-06-14