Nytt larmsystem testades återigen i Spanien den 4:e maj 2023.

Det var många utlandssvenskar som blev skrämda idag då det testades ett nytt larmsystem för mobiltelefoner. Meddelandet som skickades från myndigheterna till alla mobiltelefoner i Vega Baja och Elche var att floden Segura hade svämmat över.

Givetvis var inte alla medvetna om att det endast var ett test, så Facebook och Twitter svämmades snabbt över av frågor om något allvarligt hade hänt, vilket det alltså inte hade.

Upplevelsen för en del var mycket obehaglig, då långt ifrån alla var medvetna om testet i förväg, där en del menar att det vore lämpligt att skicka t.ex. ett SMS i förväg för att informera om vad som är på gång.

Dessutom skickades meddelandet endast på Spanska och Engelska. Verkar som om myndigheterna tror att samtliga turister och utlandsboende kan något av språken, vilket tyvärr är helt felaktigt.

Min sambo som för tillfället befinner sig i vår lägenhet Torrevieja ringde förskräckt hem för att få information om det som stod i varningen var korrekt, samt hur pass allvarligt det var.

Efter lite Googling stod det klart för oss att det bara var ett test.

ES-Alert-systemet är numera är integrerat i Agencia de Seguridads varningssystem tillsammans med de olika regionerna. I detta fallet Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Systemet har möjlighet att skicka ett meddelande till alla mobiltelefoner som är påslagna i ett specifikt område. På så sätt kommer de personer som befinner sig i ett område som drabbas av t.ex. en naturkatastrof, skogsbrandbrand, jordbävning eller annat, att höra ett högt ljud på sin mobil som i sin tur visar en varningstext på Spanska och Engelska. Ljudet och varningstexten försvinner först när användaren av mobilen bekräftar att meddelandet är läst.

Sverige 2023-05-04