Spanska medellönen översteg för första gången någonsin 2 000 € under det första kvartalet.

Den Spanska medellönen ökade med 5,2 % brutto på årsbasis första kvartalet 2022 och nådde i genomsnitt 2 006,61 euro per månad. Ett nytt rekord för perioden mellan januari och mars ett enskilt år sedan 2008 då statistiken började beräknas.

Medellönen i besöksnäringen, bl.a. främst restaurangpersonal, var under samma period 1.151 Euro.

Detta enligt statistik från: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596

Sverige 2022-06-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + eleven =