Rekordstort nybyggnadsprojekt i Torrevieja påbörjat

Området La Hoya i Torrevieja

Det största byggnadsprojektet i Torreviejas historia har nu påbörjats efter att det stoppats 2009 när fastighetskrisen slog till. De är f.ö. det största byggnadsprojektet i Valenciaregionen de senaste 10 åren.

På 1,8 miljoner kvadratmeter skall 7490 bostäder byggas samt kommersiella fastigheter på 100 000 kvadratmeter. Området angränsar till El Chaparral, La Mata-Torrevieja parken, Quirónsjukhuset, Jardín del Mar och längs med CV-905 i väster och i söder N332.

Den inledande markberedningen som nyligen påbörjats har redan lett till klagomål från boende i närliggande områden när det gäller buller samt dammoln av sand och jordpartiklar som smutsar ner både deras hus, trädgårdar, terrasser och bilar.

Dammoln från markberedningen

Ovan, ritning av exploateringsområdet där rosa områden är för kommersiell verksamhet, röda och ljusbruna för bostäder och de gröna är gemensamhetsområden och parker. Blåa områden är för infrastruktur för vatten och el mm.

Huvuddragen i exploateringen:

  • total yta: 1 800 000 kvadratmeter
  • Grönområden 450 000 kvadratmeter (koncentrerad intill Lagunas naturpark)
  • Offentliga anläggningar 111 000 kvadratmeter
  • Vägnät 357 000 kvadratmeter
  • Maxantal bostäder 7 490, varav 25 % kommer att vara skyddade bostäder
  • Kommersiell yta 103 000 kvadratmeter (koncentrerad parallellt med CV-905)
  • Budget för färdigställande av all infrastruktur innan nybyggnation påbörjas: 57 000 000 €
  • Tid för färdigställande: 25 år

Länk för mer information om projektet:

https://www.informacion.es/vega-baja/2023/09/20/lunes-arrancan-obras-urbanizacion-torrevieja-7-490-viviendas-la-hoya-92312110.html

Hur är vädret på vintern i södra Spanien?

Sedan vi köpte lägenheten är det en av dem vanligaste frågorna man får efter hemkomst från en semester på vintern i södra Spanien. Inte minst av dem som är intresserade av att köpa, men aldrig varit där under den perioden. Att besvara den frågan är betydligt! svårare än vad det kanske i förstone verkar. Det finns inte någon månad i Sverige som på ett korrekt sätt går att jämföra med.

Skall dock försöka så gott som möjligt och kommer dessutom att jämföra januarivädret i Torrevieja, Nerja och Malaga. Har aldrig varit i Nerja på vintern, så det blir lite en blandning av gissningar men dock genomgående baserad på analys av väderstatistik.

När vi först tänkte köpa ett boende i södra Europa för att få vintersol och värme, var faktorn som vi inledningsvis använde oss mest av genomsnittstemperaturen. Efter en djupdykning i väderstatistik framkom det ganska snart att det är betydligt mer komplicerat än så och att fler parametrar måste vägas in. Genomsnittstemperaturen är ett ganska trubbigt instrument att använda sig av har det visat sig. Den subjektiva upplevelsen av väder påverkar även upplevelsen tillsammans med flera andra samverkande faktorer.

I en del Facebookgrupper där frågan ställs, händer det ibland att de som frågar om hur vädret är får svar om att så gott som det enda man behöver i klädväg är shorts och T-shirt, vilket bloggaren anser är en betydlig förenkling. Så pass bra väder är det ofta inte.

Kommer här att, dock helt ovetenskapligt men ändå, undersöka detta påstående närmre och försöka komma fram till hur många T-shirts och shortsdagar det kan vara i södra spanien på vintern.

I 15 år i rad fram till 2018 har vi så gott som varje januari tillbringat några veckor på Sicilien och vädret där kan i mycket jämföras med södra Spanien. Vi har mer erfarenhet från Italien, men numera de senaste tre åren även av vintervädret i södra Spanien.

Väderanalysen som görs kommer att koncentreras på januarivädret, som i alla regionerna är den kallaste månaden. December och februari något varmare och november och mars som i mycket är något jämförbart med en Svensk sommar.

Analys av medeltemperatur och nederbörd för de senaste 30 åren i Torrevieja, Nerja, Malaga och Stockholm:

Den genomsnittliga högsta och lägsta temperaturen i januari är i Torrevieja 16 resp. 4, i Nerja 17 resp. 9, i Malaga 16 resp. 8. Temperaturerna är normalt sett vad den är på dagen respektive natten. I Stockholm skulle man då kunna förledas att jämföra temperaturerna med maj och september och rakt av jämföra vädret med dem månaderna, men så enkelt är det inte, vilket kommer att redovisas senare.

Då medeltemperaturen är högst i Nerja, skulle man också kunna förledas att tro att det är finast väder där, men inte heller det stämmer. I vart fall inte med perspektiv utifrån klädvalet.

För att kunna använda shorts och T-shirt anförs här att det måste vara åtminstone 10 grader i skuggan samt vara ett soligt läge med lite vind. Om alla dem faktorerna är uppfyllda, är det åtminstone 15-18 grader i solen. Många dagar mycket varmare än så och upp till 20-25 grader. Med andra ord är det i januari vissa dagar i ett skyddat läge med sol, varmare än en normalsvensk varm sommardag. Men vad många kanske inte tänker på är att om det är molnigt och dessutom regnar så kan man inte vara så lättklädd i sådana temperaturer utan att frysa. Lämpligt nog finns det statistik på även detta.

Nedan kommer vi in på två andra viktiga faktorer med tanke på ovanstående och uppfattning av värmen och det är dagar med nederbörd samt dagar med molnighet.

Först dagar med nederbörd:

I ovanstående diagram kan man konstatera att i januari har Torrevieja 28 nederbördsfria dagar, Nerja 21,6 och Malaga 23,1. Något ännu intressantare är nedanstående diagram där man kan avläsa dagar med temperaturer på mer än 10 grader som möjligen kan vara shortsdagar. Dock måste det givetvis samtidigt vara soliga dagar även när temperaturen är mellan 10–15 grader för att inte frysa.

Dagar med temperatur som överstiger 10 grader är i Torrevieja 12,6+14,6+2,6=29,8 dagar

I Nerja, 14,9+6,5+0,1=21,5 dagar

I Malaga 18,1+9,8+0,6=28,5 dagar

Om man nu anser att shortsväder kanske snarare innebär varmare dagar än 15 grader (samt soligt, vilket kommer att visas diagram på senare) så blir det i Torrevieja 17,2, i Nerja 6,6 och i Malaga 10,4 dagar.

Redan nu ser man tydligt att kalla nätter är det som sänker medeltemperaturen i Torrevieja, men innebär på intet sätt att det direkt påverkar användningen av bl.a. detta klädesplagg under de varma dagarna. Man använder ju oftast inte shorts på natten.

För shortsväder angavs det att det samtidigt måste vara sol åtminstone på de kyligare dagarna, vilket vi ser statistik på nedan.

Även om det är helt molnigt anförs det att vid temperaturer utan nederbörd samt över 20 grader kan shorts alltid användas, vid temperaturer mellan 10–15 grader måste det vara soligt och endast lite vind, vid 15–20 grader kan det vara delvis molnigt.

Statistiken ovan visar dagar det är molnfritt, dagar med 20-80% molnighet, helt molntäckt, samt dagar med nederbörd. Uppskattningsvis bör man under hälften av dagarna med 20-80 % molnighet kunna använda shorts, såtillvida temperaturen är över 15 grader.

I Torrevieja är det soligt 13,6 dagar, i Nerja 9,4 och Malaga 9,5. Om hälften av dagarna med delvis molnighet räknas ihop med dem, blir det totalt för Torrevieja 19,45 dagar, Nerja 15,9 och Malaga 16,15.

Shortsväder med delvis molnighet kan ofta innebära att det är molnigt på natten, morgonen eller sen eftermiddag, vilket enligt egen erfarenhet inte är ovanligt. Även nederbörd kan komma på sen kväll, under natten eller tidig morgon och att det blir sol större delen mitt på dagen.

Att lägga till är att Torrevieja har 2,6 dagar med temperatur över 20 grader, Nerja 0,1 och Malaga 0,6.

Vinden är också en faktor att räkna med, så det tar vi upp med nedanstående diagram:

Man kan ganska snabbt konstatera att det blåser mer i Torrevieja. Dagar med vindhastighet under 5,2 M/sek (19 km/h) och därigenom uppenbart möjligt shortsväder är 22,2, i Nerja 29,4 och i Malaga 28,6. Skillnaden är ganska stor och det blåser mindre i dem två sistnämnda städerna.

Något annat viktigt kan vara vindriktningen som för respektive stad är:

Man kan ganska snabbt konstatera att den vanligaste vindriktningen i Torrevieja är från Sydost och Sydväst, I Nerja Nordöst till Sydöst, I Malaga Östsydöst och Nordväst.

För att förenkla det hela lite, kan man se en indikation på att för att hitta ett vindskyddat läge i Torrevieja är det söder som gäller, i Nerja Öster och Söder, i Malaga Nordost och Sydväst.

För att återgå till shorts och t-shirtfrågan. Ni märker hur uppenbart svårt det är att uppskatta, om det ens är möjligt att göra det på mer än ett ungefärligt sätt med flera ganska osäkra antaganden.

Framför dock att shortsväder i vart fall är dagar med en temperatur över 20 grader, vilket Torrevieja har 2,6 dagar i genomsnitt, 0,1 i Nerja och 0,6 i Malaga. I den lägre änden av temperaturskalan måste det i vart fall vara över 10 grader, lite vind och samt sol, men det optimala är nog ändå 15 grader, lite vind samt sol eller molnfritt eller någorlunda molnfritt.

Det är samtidigt inte säkert att dagstemperaturer på mer än 10 grader samanfaller med soliga dagar, så det kan i bästa fall endast bli lite av en mellan tummen- och pekfingergissning, men det verkar i vart fall finnas en indikation på att Torrevieja kanske vinner den tävlingen. Fram för allt i skyddade lägen, då det i Torrevieja blåser mer än 5,2 m/s i 9 dagar och endast under 2 dagar i Nerja och Malaga. Men, som nämnt tidigare har Torrevieja 2,6 dagar med över 20 grader, 4 fler soliga dagar samt mindre nederbördsdagar.

En mycket förenklad (kan endast användas som en eventuell möjlig indikation) men ändå en matematisk sannolikhet för dagar som har: Nederbördsfritt, över 10 respektive 15 grader, soligt samt vind under 5,2 m/s, ser ut enligt följande:

Torrevieja: Nederbördsfria dagar 28/31, (0,90), Dagar över 10 grader 29,8/31 (0,95), Soliga dagar inkluderat 50% av de med 20-80% molntäcke 19,45/31 (0,63) samt vind under 5,2 m/s 22,2/31 (0,73). Tillsammans blir det en sannolikhet på 0,39 (39%) av 31 dagar, d.v.s. 12,19 dagar.

Antalet dagar med samtliga ovanstående faktorer för Torrevieja, men över 15 grader blir istället 17,2/31 (0,55) och beräkningen blir därmed 0,23 (23%) av 31 dagar som uppfyller allt detta vilket innebär 7,13 dagar

Nerja: Nederbördsfria dagar 21,6/31, (0,70), Dagar över 10 grader 21,5/31 (0,69), Soliga dagar inkluderat 50% av de med 20-80% molntäcke 15,9/31 (0,51) samt vind under 5,2 m/s 29,4/31 (0,95). Tillsammans blir det en sannolikhet på 0,23 (23%) av 31 dagar, d.v.s. 7,13 dagar

Antalet dagar med samtliga ovanstående faktorer för Nerja, men över 15 grader blir istället 6,6/31 (0,21) och beräkningen blir därmed 0,07 (7%) av 31 dagar som uppfyller allt detta, vilket innebär 2,17 dagar

Malaga: Nederbördsfria dagar 23,6/31, (0,76), Dagar över 10 grader 28,5/31 (0,92), Soliga dagar inkluderat 50% av de med 20-80% molntäcke 16,15/31 (0,52) samt vind under 5,2 m/s 28,6/31 (0,92). Tillsammans blir det en sannolikhet på 0,33 (33%) av 31 dagar, d.v.s. 10,37 dagar

Antalet dagar med samtliga ovanstående faktorer för Malaga, men över 15 grader blir istället 10,4/31 (0,34) och beräkningen blir därmed 0,12 (12%) av 31 dagar som uppfyller allt detta, vilket innebär 3,72 dagar

Uppskattningsvis bedöms det med tanke på ovanstående diagram, resonemang och den förenklade sannolikhetsberäkningen samt med tanke på att det vid dagar med nederbörd eller molnigt ändå kan vara sol mitt på dagen och att man därför i genomsnitt i januari kan använda shorts och t-shirt uppskattningsvis ca 10-15 dagar i Torrevieja, i Nerja 5-10 och i Malaga möjligen några enstaka färre dagar än i Torrevieja, men inte helt säkert. Dock är det i genomsnitt 2 fler dagar som det är över 20 grader i Torrevieja och då shorts defenitivt kan användas även om det är helt mulet. Kanske kan dem enstaka dagarna göra att kampen kanske ändå överväger något lite till Torreviejas fördel?

Man kan alltså använda Shorts och t-shirts omkring hälften av dagarna i januari i Torrevieja samt i Nerja ungefär var var tredje dag och kanske/möjligen några enstaka färre dagar i Malaga än Torrevieja. Känns trots allt som en ganska bra och korrekt slutsats och ligger ganska nära hur i vart fall bloggaren har känt det, även om långbyxor ändå har används dem flesta dagarna trots möjlighet till annat. Vill dock återigen påpeka att det saknas egen erfarenhet av vädret i Nerja, så det kan mycket väl vara helt felaktiga antaganden.

Nja, är kanske inte så särdeles nöjd med analysen och alla antaganden som består av allt för många osäkra beräkningar och subjektiva värderingar, men kan nog ändå kunna anses vara en någorlunda överensstämmande bild av verkligheten. Medeltemperaturen är i vart fall inte den enda faktorn att tänka på när det gäller att få en uppfattning hur bra eller dåligt vinterväder en specifik plats har.

Övriga synpunkter:

Nämnde tidigare att man trots liknande medeltemperatur i Stockholm i maj och september inte kan jämföra vädret med vintern i södra Spanien. Huvudanledningen till detta är att det endast är under få timmar per dag som temperaturen är den samma i spanien. Även om den ljusa tiden är längre där i januari än i Sverige, är den betydligt kortare än under maj och september. I Stockholm är det i maj ljust i mer än 18 timmar och 14 till 12,5 timmar i september.

I södra Spanien i januari är det ljust mellan 9,35 till 10.15 timmar i januari och då samtidigt en möjlighet till sol. Det innebär att den varmaste delen av dagen (då det är en genomsnittlig maxtemperatur) som anges i statistiken i diagrammen, jämförelsevis är betydligt kortare och normalt sett endast mellan kl. 10.00 till 15.00. Uppskattningsvis som längst ungefär 4–5 timmar per dag. Menar dessutom att det många dagar endast gäller under två timmar mellan kl. 12–14.00.

I Stockholm, både under maj och i september är en fin dag varmare i betydligt fler timmar. Ofta mer än dubbelt så många. Det finns med andra ord inte någon enda svensk månad som man på ett rättvist sätt kan jämföra det spanska vintervädret med.

Ovanstående bild visar att Torrevieja, jämfört med Nerja och Malaga inte tillhör samma klimatzon. Torreviejaregionen har ett torrt ökenklimat som ibland benämns som semi-arid, samt att både Nerja och Malaga har ett subtropiskt medelhavsklimat, vilket innebär att det regnar mer där och även på vintern.

Något som ofta nämns är att Torrevieja har ett mikroklimat och att vädret därför inte riktigt kan jämföras med varken genomsnittstemperaturen samt t.ex. med den närliggande staden Alicante. Detta beror bland annat på bergen i nordöst i närheten av Crevillente men främst genom de två saltsjöarna som ligger någon kilometer norr om centrum. Kanske kommer ett inlägg att skrivas om detta fenomen senare då det är klimatologiskt ganska väl undersökt men ändå inte syns i den presenterade väderstatistiken, eller f.ö. inte i någon annan statistik heller från Aemet som all information här baseras på.

På majoriteten av de svenska hemsidorna men betydligt mindre än hälften av de engelska, tyska och spanska, beskrivs vädret som bättre i Malaga och Nerja än i Torrevieja på vintern, då de framför allt framhåller att medeltemperaturen där är högre. Riktigt så enkelt är det nog ändå inte att försöka jämföra väder, vilket bl.a. påvisats genom detta inlägget.

På sätt och vis har de dock rätt, då det i Torrevieja, förutom att det är kallare på tidiga morgnar även blir kallare något tidigare på eftermiddagarna, samt att det är fler frostnätter, ca 4 st fler än i Malaga, men ungefär samma antal som i Nerja.

I vilket fall som helst så får man framhålla att väder i mycket är en subjektiv upplevelse och att bedömningen därför kan variera en hel del. Huvudsakligen är dock vintervädret relativt milt i alla tre städer. Dock kan det inte rakt av jämföras med någon enda svensk månad.

Hoppas att ni fått en något klarare bild av vintervädret i södra spanien. I vart fall överrensstämmer det som försöker att uttryckas här, väl med de väderererfarenheter och uppfattning som bloggaren själv har.

Ytterligare information angående mätstationer:

Aemet har kompletta och bemannade mätstationer för Torrevieja i El Altet 40 km norrut vid flygplatsen, för Nerja på flygplatsen i Granada (Federico García Lorca) ca 50 km norrut och för Malaga på Malaga-Costa Del Sol flygplats ca 10 km söderut. Kompletta automatiska mätstationer finns inte för Torrevieja. Den närmsta är ca 15 km norrut i Rojales. För Nerja finns det en sådan station ca 1 km nordöst från centrum vid Cueva De Nerja och för Malaga bl.a vid/på centralstationen samt två andra något utanför centrum.

Väderdata generellt men framför allt för Torrevieja och i viss mån Nerja kan med tanke på det vara något missvisande. Det finns dock privatpersoner som har egna avancerade och kalibrerade automatiska mätstationer både i Torrevieja och Nerja centrum som även dem delvis används för väderstatistik av Aemet. Detta görs dock inte automatiskt utan endast vid en specifik förfrågan.

Kommer eventuellt att använda mig av sådana mätstationers värden för mer specificerad väderstatistik vid ett möjligt framtida inlägg om mikroklimatet i Torrevieja.

Kommentera gärna eller skicka ett mejl till remulus@remulus.se

Sverige 2013-10-10