Vem är det som skriver och varför?

Hösten 2020, mitt under pandemin, köpte jag och min sambo en lägenhet i Torrevieja på Costa Blanca, efter flera års letande i olika delar av Europa. Till slut blev det Spanien. Varför det blev just där, återkommer jag till med ett flertal inlägg.

Vi planerar redan för vår pensionering, bl.a. genom köpet, trots att det är “ganska” många år kvar. Vi har för avsikt att gå i pension någon gång under 2027-32.

Jag som bloggar är i grunden kemiingenjör med specialintresse och utbildning i juridik och ekonomi. Arbetar sedan tidigt 2000-tal, efter fyra års omskolning med ett hantverksyrke i eget företag. Under en kortare period på mitten-slutet av 1980 talet arbetade jag som mäklare, under 1990-talet som analytisk kemist, samt har i perioder undervisat på grundskolan och gymnasiet och under hela perioden ägt ett antal olika företag.

Bloggen är bl.a. skapad eftersom det på nätet och i flertalet trådar på Facebook förekommer både missförstånd och felaktigheter när det gäller Spansk lag och ekonomi. Det finns oftast mer än 10 olika grupper på Facebook att gå med i som handlar om att köpa, äga, bo eller ha semester i de olika specifika områdena i Spanien som Svenskar uppskattar. Allt för ofta ges det helt eller delvis felaktiga svar på flera av frågorna som ställs. Oftast gäller det frågor som är lite mer komplicerade än att t.ex. rekommendera en restaurang. Det kan handla om diverse juridiska eller ekonomiska spörsmål, sjukvård, skatte- och inkomstlagstiftning, SINK, bilägande och körkort, licens för kortidsuthyrning mm.

En annan stark anledning är även att bloggförfattaren kommit i onåd hos en del av dem som ingår i det Nordiska, i flera fall inavlade och av nepotism nedsmittade mäklar- och juristbiträdeskrået på Costa Blanka. De accepterar INTE! att man upplyser om att vissa av dem använder sig av halvlögner, vinklad eller t.o.m. helt falsk information, för att locka Nordiska potentiella fastighetsköpare till att t.ex. betala för mycket, stressa fram en affär eller i allvarligare fall orsaka dyrbara felinvesteringar. Ibland medverkar de till att en köpare underskattar de övriga kostnaderna, tidsåtgången och svårigheterna som är förknippade med ett köp.

Bloggförfattaren vill även varna för att samtliga Svenska mäklare och jurist/advokatbiträden som är verksamma på Costa Blanka också är medlemmar i de flesta Facebookgrupper som handlar om det specifika området. Oftast skriver de inte själv när de vill kommentera något, utan ber någon av sina “vänner” att göra det, för att till exempel få rekommendationer om något till salu eller föra fram annat, som dock sällan, men allt för ofta, är färgat av ett manipulerat halvsanningstyckande.

Jag har även hittat flera exempel på indirekt mäklarriktad information. T.ex. när någon frågar efter ett bra område. Uppenbart mycket svårsålda områden kan då plötsligt rekommenderas. När det kontrollerats vidare, kan man ibland hitta kopplingar mellan den som kommenterat och en mäklare/mäklarfirma som “råkar” ha ett oproportionerligt antal svårsålda objekt till salu i just det området.

Jag vill dock påpeka, att de flesta av de Nordiska mäklarna givetvis är seriösa, men där ett flertal, (majoriteten?) uppvisar uppenbara stressymptom, när man t.ex. med vetenskapligt grundat underlag i en Facebookgrupp, förklarar hur mycket det faktiskt går att pruta.

Bl.a. men inte endast av ovanstående anledningar skrivs alla inläggen under min pseudonym Remulus, för att skyddas mot otillbörliga påhopp och hot som flera gånger skett i andra forum. Här däremot, går det utmärkt, både för mig och er läsare att uttrycka obekväma sanningar och åsikter i stort sett ocensurerat.

Det som publiceras är ofta subjektiva värderingar och tyckanden, men när det gäller verifierbar fakta, som t.ex. lagstiftning, regler mm, är det faktakontrollerat i flera steg för att i möjligaste mån undvika felaktigheter. Skulle ni upptäcka faktafel, skulle det uppskattas om ni hör av er. Antingen genom att skicka ett meddelande eller lämna en kommentar.

Oftast förändras t.ex. lagstiftning över tid och det är därför viktigt att läsaren är klar över dels datum när inlägget publicerades, samt återkopplar om ni uppmärksammat senare förändringar. Dock skall, i möjligaste mån, framförallt lagstiftningstolkningar vara uppdaterade.

Jag kommer speciellt belysa fallgropar och andra problem som man kan hamna i och försöker inte att förenkla och förkorta för mycket, som annars hör till vanligheterna.

Ni får gärna höra av er med tips, kommentarer, nyttig information och annat.

Sverige 2022-06-14