Rekordstort nybyggnadsprojekt i Torrevieja påbörjat

Området La Hoya i Torrevieja

Det största byggnadsprojektet i Torreviejas historia har nu påbörjats efter att det stoppats 2009 när fastighetskrisen slog till. De är f.ö. det största byggnadsprojektet i Valenciaregionen de senaste 10 åren.

På 1,8 miljoner kvadratmeter skall 7490 bostäder byggas samt kommersiella fastigheter på 100 000 kvadratmeter. Området angränsar till El Chaparral, La Mata-Torrevieja parken, Quirónsjukhuset, Jardín del Mar och längs med CV-905 i väster och i söder N332.

Den inledande markberedningen som nyligen påbörjats har redan lett till klagomål från boende i närliggande områden när det gäller buller samt dammoln av sand och jordpartiklar som smutsar ner både deras hus, trädgårdar, terrasser och bilar.

Dammoln från markberedningen

Ovan, ritning av exploateringsområdet där rosa områden är för kommersiell verksamhet, röda och ljusbruna för bostäder och de gröna är gemensamhetsområden och parker. Blåa områden är för infrastruktur för vatten och el mm.

Huvuddragen i exploateringen:

  • total yta: 1 800 000 kvadratmeter
  • Grönområden 450 000 kvadratmeter (koncentrerad intill Lagunas naturpark)
  • Offentliga anläggningar 111 000 kvadratmeter
  • Vägnät 357 000 kvadratmeter
  • Maxantal bostäder 7 490, varav 25 % kommer att vara skyddade bostäder
  • Kommersiell yta 103 000 kvadratmeter (koncentrerad parallellt med CV-905)
  • Budget för färdigställande av all infrastruktur innan nybyggnation påbörjas: 57 000 000 €
  • Tid för färdigställande: 25 år

Länk för mer information om projektet:

https://www.informacion.es/vega-baja/2023/09/20/lunes-arrancan-obras-urbanizacion-torrevieja-7-490-viviendas-la-hoya-92312110.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 11 =