Kravspecifikation och letande med en misstänkt orealistisk budget

Budgeten är givetvis viktig att ha klart för sig innan man köper något så pass kostsamt som ett semesterboende. Samtidigt är det bra att söka så mycket information och kunskap om området innan, för att i största möjliga mån undvika ett felaktigt köp. I värsta fall kan det innebära att man ångrar köpet efter en … Continue reading Kravspecifikation och letande med en misstänkt orealistisk budget