Det är inte män som Anders Borg som behövs för att få en sansad feministdebatt. Tvärtom.

 

 

Tyvärr Anders Borg, du har har lagt upp för både självmål och ett flertal självförvållade och välförtjänade pungsparkar i den urspårade feministiska debatten, där alla män hädanefter som försöker uttala sig och stötta dig åtminstone är antingen gubbslem, kvinnoförtryckare eller kränkta vita män. Numera är du ännu en representant för det mest hatade. Dessutom, som lök på laxen, en representant för den kapitalistiska gammelborgerliga kulturen som av kvinnorörelsen sedan länge är dubbelt hatad. Du representerar numera ett praktexempel i en samhällsdebatt som fylls av lovligt och innerligt hatade män som ständigt kränker kvinnor. En man som dessutom försöker komma undan med det genom att be om ursäkt. Hur vågar du?

Be om ursäkt offentligt! Nej, så enkelt är det inte. Du är ännu en representant för det pågående systematiska kvinnoförtrycket och ett lovligt villebråd i debatten. Dessutom påpekas det, att man av barn och fyllehundar hör sanningen, vilket givetvis används. Likaså att borgerlighetens kapitalister håller varandra om ryggen och har mage att försöka tysta ned händelsen. Egentligen har du bara satt på dig en mask hela tiden och dolt ditt innerliga och egentliga kvinnoförakt i hela ditt liv, men sanningen kom nu äntligen fram, till slut. Se där, du är nu ännu ett exempel på den svenska manlighetens föraktande majoritet, en kvinnoföraktare!

Nåde den man, eller den kvinna f.ö. ens nänns försvara dig. De som gjort det dras i denna stund ned i smutsen de också och får offentligt löpa gatlopp precis som du. Dessutom uppfattas detta “förlåtande” som just ett stöd för det som är feminismens hatobjekt nummer ett, den vita mannens agerande som dessutom kryddas av den allestädes patriarkalt förgiftade och förtryckande samhällskroppen. Dessutom, som försvårande omständighet, innehåller och färgas av den manliga arvsynden. Råkar du vara född av manligt kön är du antingen en aktiv, maskerad eller potentiellt blivande kvinnoförtryckare. Att så gott som alla svenska män, speciellt de vita,  jämt och ständigt kränker den svaga utsatta kvinnan medvetet eller omedvetet, systematiskt och allestädes och är just nu pågående, är en radikalfeministisk grundsanning, som nu ytterligare har både bevisats och konstaterats.

Förstår du, Anders Borg, att ditt agerande, för lång tid framöver, har förstört möjligheterna att få till en sansad samhällsdebatt, präglad av full och djupgående respekt för båda könen. Där kvinnor och män möts i en ömsesidig konstruktiv diskussion, präglad av medmänsklighet och samförstånd. Där verklig jämlikhet och förståelse mellan könen är målet. En samhällelig övergripande debatt där målet är förståelse för både kvinnors och mäns problem och svårigheter i samhället, där kanske till och med män diskrimineras idag. En debatt som dessutom framförs på ett respektfullt och ödmjukt sätt?

Du har förstört och understödjer mycket mer än du kanske anar, men det främsta du gjort är att du både göder och förstärker det feministiska manshatet som både förhindrar och fördröjer en konstruktiv debatt. Dessutom inte utan anledning.

Tack för det Anders Borg!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 18 =